The Israeli Palm Center | Since 1976

En
  • א-ה: 7:30 - 13:30 ו: 9:00-12:00
  • einspruch@bezeqint.net
  • 050-5418-097
  • 050-5254-249
  • בניה 14-18
  • המרכז הישראלי לדקלים
Banner

משתלת דקלים

דקלים

מרכז הדקלים הישראלי מציעה זני דקלים רבים אשר נמצאו מתאימים לגידול באקלים הישראלי והים תיכוני, דקלי תמר וקוקוס, דקלי טבעות, דקלי נוי ופרי, דקלים רמים וננסיים ועוד. גידול הדקלים הינו גידול ייחודי במטעים מנותקים ומבודדים, בזכות אופן הגידול הייחודי הדקלים הינם באיכות הגבוהה ביותר ומפגינים אחוזי קליטה גבוהים ביותר בעת הנטיעה המחודשת. למרכז הדקלים הישראלי שלושים שנות ניסיון בגידול ושתילת דקלים.

הדקלים הינם צמחי יבשה קדמונים והמאפיינים של רובם הינם: צמח חד פסיגי (הכוונה לעלה זרע יחיד בזרע הצמח),הוא רב שנתי, ירוק עד, לרוב הדקל דו ביתי (יש ממנו עצי זכר ועצי נקבה), שורשיו צומחים מן הגזע אשר נטול ענפים ובראש העץ הענפים שנקראים גם כפות בשל צורתם. משפחת הדקלים מונה מספר רב של מינים והערכה היא שיש כ-2,500–3,500 מינים המפוזרים בכ-210–236 סוגים.

לכל דקל מאפייני טיפול משלו וחשוב להקפיד עליהם על מנת לשמרו, ישנם דקלים הדורשים צל, חצי צל ושמש מלאה, יש כאלה הדורשים ניקוז מלא של המים ואחרים משגשגים באיור הרווי במלח.ישנם שלושה סוגי עלים לעצי הדקל: דמויי נוצה, דמויי מניפה, עלה רגיל – אשר קיים במין אחד.