The Israeli Palm Center | Since 1976

En
  • א-ה: 7:30 - 13:30 ו: 9:00-12:00
  • einspruch@bezeqint.net
  • 050-5418-097
  • 050-5254-249
  • בניה 14-18
  • המרכז הישראלי לדקלים

כתבות

שמרופס יומיליס

שמרופס יומיליס, הינו עץ ממשפחת הדקליים, משפחה זו של עצים מכילה כ- 200 סוגים שונים של עצי דקל ירוקי עד, אשר מהווים סימן היכר להימצאותם של מים בקרבת מקום וסמל לנאות מדבר. רוב מיני הדקלים בעולם מצויים ביערות הגשם הטרופיים,...

למאמר המלא
Article Image

מדריך נטיעת דקלים

נטיעת דקלים הינה מורכבת ונדרש לשם כך ידע ומיכשור אשר יבטיחו כי הדקל אשר ינטע יצליח להסתגל לסביבתו החדשה ללא כל חשש. הנטיעה מחולקת לשלושה שלבים, השלב הראשון הוא שלב העקירה, בשלב זה יש צורך לקשור את הדקל כך שהענף...

למאמר המלא
Article Image

עצי קריוטה

עצים אלו מוכרים בארץ גם בשם דקלי זנב הדג. מדובר בעצים ירוקי עד, שמקורם בקצוות העולם השונות בהם ניתן למצוא אזורי גידול ואקלים טרופיים וסב טרופיים. מקורו של השם הבלתי שגרתי של העצים הוא בצורת העלים , אשר הקצה שלהם...

למאמר המלא
Article Image

ארכונטפיניקס אלקסנדרה (דקל הטבעות)

דקל מסוג הארכונטפיניקס אלקסנדרה המכונה גם דקל הטבעות, מגיע מיערות הגשם של אוסטרליה וכיום גדל במקומות רבים בארץ, הן במקומות ציבוריים והן במקומות פרטיים, הכינוי של שמו ניתן לו מכיוון שאת גזעו עוטפות מעין טבעות מלמטה ועד למעלה, טבעות אלו...

למאמר המלא
Article Image