The Israeli Palm Center | Since 1976

En
  • א-ה: 7:30 - 13:30 ו: 9:00-12:00
  • einspruch@bezeqint.net
  • 050-5418-097
  • 050-5254-249
  • בניה 14-18
  • המרכז הישראלי לדקלים

ארכונטפיניקס אלקסנדרה (דקל הטבעות)

דקל מסוג הארכונטפיניקס אלקסנדרה המכונה גם דקל הטבעות, מגיע מיערות הגשם של אוסטרליה וכיום גדל במקומות רבים בארץ, הן במקומות ציבוריים והן במקומות פרטיים, הכינוי של שמו ניתן לו מכיוון שאת גזעו עוטפות מעין טבעות מלמטה ועד למעלה, טבעות אלו הן למעשה “צלקות” אשר נשארו על הגזע לאחר שנשרו ממנו העלים הבוגרים והיבשים, הטבעות תמיד מתחילות מלמטה ומגיעות עד פריחת העלים החדשה, כאשר העלים החדשים והטריים מזדקנים ומתייבשים, הם נושרים ונוצרת טבעת חדשה, תהליך זה מקנה ל ארכונטפיניקס אלקסנדרה מראה ייחודי ומעניין.

מלבד הטבעות אשר מקיפות את הגזע, הגזע של דקל הטבעות, נפוח מעט יותר בבסיסו וצבעו אפרפר, ארכונטפיניקס אלקסנדרה יכול להגיע בבגרותו לגובה של כ- 25 מטרים, כאשר מידי שנה הוא צומח ב-50 ס”מ לכל היותר, אולם גובהו תלוי בתנאי המחייה, תנאי המחייה המומלצים לגידולו של דקל הטבעות הם די פשוטים מכיוון שהוא מסתגל לרוב סוגי הקרקעות מלבד קרקע גירית וקרקע מלוחה, אולם הדקל אינו מתאים לגידול באזורים קרים ויבשים וחשוב שהקרקע עליה הוא גדל תהיה מנוקזת.

היכן ניתן לשתול את דקל הטבעות?
ענפיו של ארכונטפיניקס אלקסנדרה יכולים להגיע עד לשני מטרים כאשר לאורך שדרת העלה הם מתפצלים לעלעלים צרים וארוכים, העלים מתפתחים ממרכזו של הגזע לצדדים, כאמור העלים אשר מתייבשים נושרים ומשאירים את הטבעות על הגזע, התהליך של נשירת העלים מקנה לגזע ולעץ מראה ייחודי ויפהפה.

את דקל הטבעות כדאי וניתן לשתול בגנים טרופיים או במדשאות פרטיות או ציבוריות, בין אם תבחרו לשתול אותו באזור מוצל ובין אם באזור עם הרבה שמש הדקל יצמח, אולם בסביבה מוצלת הוא יגדל מהר יותר מכיוון שישאף להגיע אל אור השמש כמה שיותר מהר, כמו כן דקל מסוג ארכונטפיניקס אלקסנדרה אשר ישתל בצל יצמח לגובה רב יותר מדקל אשר ישתל באזור שמשי. דקל מזן זה זקוק להשקייה דחופה ולהרבה מים, על כן חשוב להקפיד לשתול אותו באדמה מנוקזת ורווית מים, הפרחים של ארכונטפיניקס אלקסנדרה הם לבנים, עדינים וקטנים.