The Israeli Palm Center | Since 1976

En
  • א-ה: 7:30 - 13:30 ו: 9:00-12:00
  • einspruch@bezeqint.net
  • 050-5418-097
  • 050-5254-249
  • בניה 14-18
  • המרכז הישראלי לדקלים

המרכז הישראלי לדקלים

המרכז הישראלי לדקלים הוקם בשנת 1976 ביהוד. בשנת 1984 הוקמה משתלה נוספת במושב בניה המנוהלת ע”י חיים ודני איינשפרוך. בתחילה המרכז הישראלי לדקלים פנה לשווקים מקומיים ולאור הביקוש הרב הרחיב את היקף פעילותו לשווקי אגן הים התיכון. במשתלה מגדלים עשרות זני דקלים שנמצאו מתאימים לאקלים הים תיכוני ולדרישות השוק. בנוסף מגדלים זנים להזמנות ארוכות טווח.

מרבית המוצרים גדלים במצעים מנותקים. תוצאת אופן גידול זה היא איכותם הגבוהה של הדקלים ואחוזי קליטה מקסימאליים. כמו כן מאפשר אופן גידול זה את ניתוקו של הצמח מהמיכל או הקרקע ללא פגע לקראת שתילתו מחדש. לאחר כ-40 שנות ניסיון ופעילות בענף נחשב המרכז הישראלי לדקלים לאחד המרכזים הגדולים בישראל. שטחי הגידול משתרעים על כ-150 דונם ומונים מאות אלפי דקלים בשלבים שונים של התפתחותם. עם חוג לקוחותינו נמנים גופים ציבוריים, עיריות, פארקים, מועצות מקומיות ואזוריות וכן לקוחות מהמגזר הפרטי והעסקי.

צור קשר
About