The Israeli Palm Center | Since 1976

En
  • א-ה: 7:30 - 13:30 ו: 9:00-12:00
  • einspruch@bezeqint.net
  • 050-5418-097
  • 050-5254-249
  • בניה 14-18
  • המרכז הישראלי לדקלים

דקל לויסטוניה סינית

צמח הלויסטוניה הסינית (לויסטוניה צ’יניס,Livistona chinensis subglobosa) הינו דקל פופולארי בנוף הסביבתי, הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי. נהוג לשתול אותו בגינות הבתים הפרטיים הקטנות והגדולות ובגינות ציבוריות. זן צמח יפהפה זה הינו בעצם שילוב של שלושה צמחים המאוגדים יחדיו. מקורו של צמח הלויסטוניה הסינית מאזור הים הסיני הדרומי, נפוץ בדרום יפן, טיוואן ואיים נוספים באזור. עלי המניפה הגדולים והירוקים מחולקים ל-75 מקטעים הצונחים מטה ומקנים מראה מזרקה, מכאן מקור כינויו: Chinese fountain palm (דקל המזרקה הסיני). העלים גדלים עד לגודל של 1.5 מטרים, הגזע גדל על לגובה של 3-4 מטרים כאשר קוטרו של הגזע רחב יותר בבסיסו. מתאים לגידול במדינות בעלות אקלים חמים, מגיב מצוין לחום השמש ולתאורה בהירה, כאשר השתילים הצעירים יותר יגיבו מצוין לגידול מוצל חלקית. מבנה השורש מאפשר לו לשרוד בתקופת בצורת. זמין במלאי וקל מאוד לגידול ולתחזוקה.