The Israeli Palm Center | Since 1976

En
  • א-ה: 7:30 - 13:30 ו: 9:00-12:00
  • einspruch@bezeqint.net
  • 050-5418-097
  • 050-5254-249
  • בניה 14-18
  • המרכז הישראלי לדקלים

דקל לוויסטוניה אוסטרלית

Australian Livistona- דקל לויסטוניה אוסטרלית. צמח גבוה, יפהפה ומרשים, מתעטר בכתר סימטרי של עלים, מסוגל לצמוח לגובה של תשעה מטרים, העלים יגדלו עד לאורך של 2.7 מטרים ואורך של 1.8 מטרים, העלים תלויים כסרטים עדינים מכאן שמו הפופולארי: “ribbon fan palm” הפרחים צהובים, פירות הצמח הינם קטנים ושחורים. מקורו של הצמח מהאיזור האוסטרלי. יגדל מצוין באיזור חמים המציע אור שמש הכולל הצללה חלקית, מהווה יתרון מכובד לכל נוף סביבתי, קל מאוד לתחזוקה ולגידול.