The Israeli Palm Center | Since 1976

En
  • א-ה: 7:30 - 13:30 ו: 9:00-12:00
  • einspruch@bezeqint.net
  • 050-5418-097
  • 050-5254-249
  • בניה 14-18
  • המרכז הישראלי לדקלים

דקל זנב השועל

דקל זנב השועל – וודיטיה ביפורקטה, Wodyetia bifurcate הינו דקל יוצא דופן בתצוגת עלוה מיוחדת. עלים בהירים גדלים בצורה מיוחדת המקנה מראה זנב שועל, דמוי מברשת. דקל זנב שועל בוגר יתפאר בשמונה עד עשרה עלים, לכל אחד מהעלים המאפיינים המיוחדים של מראה זנב השועל כמו כן מתפאר בצמיחה לבנה ובפירות כתומים- אדומים. מקורו של דקל זנב השועל מהאזור הצפון-מזרחי של אוסטרליה, בעיקר מצפון-מזרח קווינסלנד. מדובר בדקל המוכר כזן נדיר באוסטרליה. קל מאוד לגידול, קצב צמיחה בינוני-מהיר, יגדל באופן מיטבי באיזורי שמש מלאה אך גם מסוגל לצמוח נהדר באיזורים מוצללים חלקית, חסין בפני קור בינוני, מתאים לגידול בתוך מבנים באיזורים המוארים בתוך המבנה. דקל זה נחשב לאהוד ביותר ולמבוקש כחלק מעיצוב הנוף, זאת בשל המראה המרהיב של העלים ושל הגזע, יתאים לשתילה כמטע בקבוצה, כמו כן יוכל בהחלט להפגין נוכחות מרשימה בעודו ניצב בודד. ניתן לשתילה בגינה הביתית או במיכלים מתאימים.