The Israeli Palm Center | Since 1976

En
  • א-ה: 7:30 - 13:30 ו: 9:00-12:00
  • einspruch@bezeqint.net
  • 050-5418-097
  • 050-5254-249
  • בניה 14-18
  • המרכז הישראלי לדקלים

דקל אריקה

דקל אריקה, או בכינויו הפופולארי – דקל זהב. Chrysalidocarpus lutescens Dypsis lutescens . דקל אריקה מצטיין בחיוניות ואסתטיות, נפוץ ביותר באיזורים הטרופיים, לרוב ילקח כמובן מאליו כחלק מהנוף, אך בהחלט זוכה להכרה והערכה. נישא לגובה של עד שישה מטרים ומתפרש לרוחב של עד ארבעה מטרים, מהגזע הראשי נישאים שישה עד שמונה עלים ארוכים המסתעפים ל-80 עד 100 עלעלים מסודרים בצורת V. שמו השגור של הצמח מגיע מצבעם הזהוב צהוב של פטוטרות העלים. פרחיו צהבהבים מסודרים באשכול. מקורו של דקל הזהב ממדגסקר ופופולארי ביותר באיזורים הטרופיים ברחבי העולם ונחשב לצמח ביתי אהוב. צמח נוח הניתן לגידול בגינות ובתוך מבנים, יצמח באור השמש או בצל, אך יראה נהדר כאשר יהיה חשוף לתאורה בהירה ויעדיף טמפרטורה חמימה, פחות יתאים לאיזורים קרים. קצב צמיחתו הינו בינוני, תקופת הנבטה של כשניים עד שישה חודשים. דקל הזהב שימושי ביותר כשיח בנוף הטרופי וישמש גם כהפרדה מצוינת בין מתחמים שונים. כמו כן שימוש נפוץ הינו בעיצוב הפנים על מנת להקנות לחלל נגיעה טרופית. דקל אריקה מזה שנים רבות נפוץ ביותר בישראל הן בגינות והן במסגרת עיצוב פנים.